Măsuri de finanțare

Prin analiza teritoriului in demersul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare Locală au fost identificate următoarele măsuri:

  1. Măsura 1.B.1. Încurajarea inițiativelor asociative pentru a crește gradul de reprezentare, informare și dezvoltare a afacerilor agricole.

  2. Măsura 1.C.1. Creșterea nivelului de informare și a competențelor în domeniul managementului și organizării activităților agricole ale managerilor și lucrătorilor din ferme, prin acțiuni de formare profesională.

  3. Măsura 2.A.1. Investiții în fermele agricole pentru creșterea competitivității afacerilor agricole, combaterea eroziunii și efectelor schimbărilor climatice prin investiții în activități de reducere a emisiilor gazelor cu efect de seră și protecția mediului, inclusiv prin înființarea de noi locuri de muncă.lectare a laptelui;

  4. Măsura 3.A.1. Creșterea transparenței și trasabilității procesului productiv agricol prin investiții privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare.

  5. Măsura 6.A.1. Dezvoltarea sectorului non-agricol rural prin investiții inovative în crearea și dezvoltarea de activități în domeniul producției și serviciilor și sectorului agricol inclusiv prin înființarea de locuri de muncă. Măsura cuprinde 2 submăsuri: Submăsura M6.A.1a - Sprijin pentru înființarea întreprinderii și Submăsura M6.A.1b - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

  6. Măsura 6.B.1. Creșterea coeziunii și responsabilității social-comunitare și culturale și a capacității UAT-urilor de a interveni și rezolva problemele comunității prin investiții în înființarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale, sociale, culturale și de intervenție.

  7. Măsura 6.C.1. Dezvoltarea afacerilor agricole și non-agricole prin investiții în infrastructura locală de internet broadband pentru a crește gradul de interacțiune