Măsura 3.A.1

Creșterea transparenței și trasabilității procesului productiv agricol prin investiții privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare.

Beneficiari:

  • Forme asociative,

  • Exploatații agricole constituite juridic în baza legislației în vigoare, de minim 8.000 SO și maxim 80.000 SO

Sume: 3.000 euro/an/exploatatie/schema pentru 3 ani

Activități:

  • acţiuni imateriale (costuri fixe);

  • pregătirea dosarului de candidatură;

  • constituirea juridică a grupului de iniţiativă;

  • delimitarea zonei de protecţie în baza dovezilor istorice;

  • stabilirea tipicităţii produsului;

  • studiu socio-economic;

  • contractarea unui organism de certificare;

  • materiale de promovare.

Descarcă fișa măsurii de aici.