Măsura 1.B.1

Încurajarea inițiativelor asociative pentru a crește gradul de reprezentare, informare și dezvoltare a afacerilor agricole.

Beneficiari:

  • Exploataţii agricole cu activitatea în teritoriul GAL din categoria micro-intreprinderilor sau întreprinderilor mici,

  • Unităţi de procesare din categoria întreprinderilor mici sau micro-întreprinderi din teritoriul GAL, cu dimensiuni de 8.000 – 80.000 de SO

Sume: maxim 20.000 euro

Activități:

  • Actiuni de animare in scopul identificării de noi parteneri,

  • Înființarea și obținerea personalității juridice a asocierii, Schimburi de experienta,

  • Actiuni de formare specifice,

  • Elaborarea de studii privind zona în cauză, studii de fezabilitate si elaborarea planului de afaceri, etc.,

  • Costuri de functionare a retelei.

  • Costurile directe aferente unor investitii incluse in planul de afaceri.

NOU!!!

IMPORTANT! Sesiunea de depunere de proiecte pentru Masura M1.B.1 se prelungeste până la data de 19.08.2021. Mai multe detalii aici.

In data de 04.06.2021 se lanseaza Sesiunea de depunere de proiecte pentru Masura M1.B.1!

Varianta finala a Ghidului Solicitantului pentru Masura M1.B.1 o puteti consulta aici.

Anexele prevazute in Ghidul Solicitantului pentru Masura M6.B.1 pot fi descarcate de aici.

Fisa de evaluare poate fi descarcata de aici.

Anuntul detaliat de lansare poate fi descarcat de aici, iar cel scurt de aici.

De aici poate fi descarcat calendarul lansarilor.

Descarcă fișa măsurii de aici.

18.10.2018. A fost publicat spre consultare Ghidul Solicitantului aferent Masurii M1.B.1/1B ”Încurajarea inițiativelor asociative pentru a crește gradul de reprezentare, informare și dezvoltare a afacerilor agricole”. Il poti consulta aici.

10.05.2021. A fost publicat spre consultare Ghidul Solicitantului, final, aferent Masurii M1.B.1/1B ”Încurajarea inițiativelor asociative pentru a crește gradul de reprezentare, informare și dezvoltare a afacerilor agricole”. Il poti consulta aici.